AKTUALITY

Šesťáci o drogách

Soňa Primásková | 15.11.2016 | Metodik prevence, Volnočasový klub

Všechny 6. třídy diskutovaly s odborníky na téma drogy. Program byl zaměřen na prevenci závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu. V úvodní části byl věnován prostor alkoholu a tabákovým výrobkům, kdy byly žákům předány základní informace a byl posílen odmítavý postoj žáků vůči těmto návykovým látkám. Na konci se žáci zabývali předcházením vzniku závislosti na tabákových výrobcích, kdy si pomocí nácviku osvojili a posílili odmítavý postoj k cigaretám.

Naši žáci zjistili, že normální je nekouřit a že život bez cigaret je jednodušší a zdravější!