AKTUALITY

Parlament v Liberci

Marcela Matějcová | 12.12.2016 | Školní parlament

Ve čtvrtek 8.12. se parlament vydal do Liberce na sraz s ostatními žákovskými parlamenty. Vybraní zástupci přednášeli o své škole, svém parlamentu a o svých projektech nebo také o uspořádaných akcích. Některé projekty se nám zalíbily a určitě se jimi necháme inspirovat. Dozvěděli jsme se, jak to chodí na ostatních školách. Spolu s ostatními parlamenty jsme se dohodli, že se pokusíme uskutečnit nějaký společný projekt. V Liberci panovala dobrá a veselá atmosféra a doufáme, že taková bude stále panovat i na naší škole a v našem parlamentu.

Jana Schmeilerová, 9.B