AKTUALITY

Pilotní testování SCIO

Jana Pekařová | 9.1.2017 | Anglický jazyk, Český jazyk, Matematika

V průběhu měsíce prosince se naše škola – 2. stupeň, především 6. třídy – zapojila do pilotního testování společnosti SCIO nazvaného Lea´s Box. V tomto testování se prolíná jak složka dovednostní, tak složka motivační. Před daným testem (testoval se převážně anglický jazyk, dále ale také český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady) žáci sami ohodnotí svůj postoj k danému předmětu, odhadnou své znalosti, zároveň jejich vyučující může ohodnotit různé dovednostní a znalostní složky předmětu každého žáka. Propojením všech třech pohledů (žáka, učitele, testu) žák získává kompletní přehled o jeho postavení v daném předmětu.