AKTUALITY

Nový informační systém školy – Edookit

Michal Loukota | 19.2.2017 | Nezařazené

Vážení rodiče,

naše škola přechází od roku 2017 na nový informační systém, který se jmenuje Edookit.

Tento půlrok budeme systém využívat primárně k zadávání známek z jednotlivých předmětů, od září 2017 spustíme také elektronickou třídní knihu (testujeme již nyní), suplování, týdenní plány a omlouvání žáků z vyučování.

Systém Edookit nabízí ale i další možnosti – učitelé mohou zadávat aktivitu žáků v hodině, domácí úkoly, termíny písemných prací apod. A Vy o všem můžete být ihned informováni, stačí se přihlásit z jakéhokoliv zařízení s připojením na internet.

Tento systém vylepší  komunikaci mezi školou, žákem a rodinou, zároveň zefektivní informovanost o průběhu vyučování.

Doufáme, že budete Edookit využívat nejenom Vy, ale také Vaše děti. Odkaz na systém je na našem webu, v levém horním rohu (el. žákovská), připravujeme i přihlašovací okénko na hl. straně pod kalendářem.

V případě problémů kontaktujte třídního učitele.

Těšíme se na spolupráci.