AKTUALITY

Setkání se spisovatelkou

Jana Pekařová | 10.3.2017 | Český jazyk, Volnočasový klub

Ve středu 8. března ožila naše škola návštěvou spisovatelky Ivy Procházkové. V našem klubu proběhla v dopoledních hodinách dvě setkání, a to s žáky 7. a 8. tříd, odpoledne se potom dílničky se spisovatelkou zúčastnili žáci navštěvující čtenářské kluby. Setkání se spisovatelkou bylo inspirující, paní Procházková nás seznámila se svými knihami, se spisovatelskou profesí i se svým životem. Březen – měsíc knihy pokračuje!