AKTUALITY

Za pravěkými záhadami

Edita Brožková | 21.3.2017 | 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, Dějepis

15. března zavítala na pozvání paní Evy Kordové do naší školy šéfredaktorka nakladatelství THOVT Radana Sedláčková. V rámci výchovy ke čtenářství vystoupila s poutavým programem o pravěku. Žáci 3. a 4. ročníků byli vtaženi do období pravěku formou motivační hry, pracovali s knihami, textem a vyhledávali informace v literatuře.