AKTUALITY

Aktivně na ZŠ Skálova

Michal Loukota | 5.4.2017 | Projekty

Žáci, rodiče i učitelé – pro všechny tyto skupiny připravila Základní škola ve Skálově ulici do následujících let pestrou nabídku aktivit.

Pokud byste v těchto dnech přišli odpoledne do školy ve Skálově, respektive v Alešově ulici, zjistíte, že škola žije i v odpoledních hodinách. Mimo tradičních zájmových kroužků zde totiž probíhají setkávání žáků v klubech, doučování, ale také metodické inspirace vyučujících navzájem. Škola se zapojila do výzvy Šablony pro základní školy.

“Od ledna jsme na 1. i 2. stupni připravili pro žáky kluby deskových her a čtenářské kluby, žáci mají také možnost docházet na doučování. A to vše v rámci projektu zdarma,” vysvětluje ředitel školy Michal Loukota.

Škola však nezůstává jenom u žáků. “Plánujeme další aktivity, které rozšíří možnosti spolupráce pedagogů – od tandemové výuky (výuky ve dvou), po metodická setkání s výměnou zkušeností, vzájemnou inspirací a podporou. Již dlouho neučíme pouze frontálně, zařazujeme nové metody (Hejného metoda) i formy výuky, realizujeme projekty i projektové dny, na 2. stupni k výuce využíváme i netradiční prostředí nového volnočasového klubu, projekt nás tak může posunout ještě dále,” říká Michal Loukota.

A škola myslí také na rodiče – odpoledním workshopem o Hejného matematice byla odstartována pásma kavárniček pro rodiče. 6. dubna proběhne pro všechny rodiče přednáška Jany Leitnerové “Máme doma puberťáka” a v květnu si potom mohou zájemci promluvit se Stanislavou Emmerlingovou na téma Proč dítě zlobí?

“Projekty, do kterých se naše škola zapojuje, přinášejí nové možnosti. Kromě zmíněných šablon bych ještě rád zmínil možnost využívání služeb speciálního pedagoga a psycholožky, kteří zde působí v rámci projektu Individuálně, ale společně a jinak a kvalitně doplňují tým našeho školního poradenského pracoviště. Doufám, že všechny tyto aktivity přispějí ke stále lepší atmosféře na naší škole nejenom ve vztahu žák – učitel, ale také ve vztahu rodiče – škola,” dodává ředitel školy.

Aktivity v rámci výzvy Šablony pro ZŠ jsou realizovány v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003573 „Společně to zvládneme.“

logolink-horizontalni-barva