AKTUALITY

Vlastík 2017

Radka Žáčková | 24.5.2017 | 1. stupeň, Dějepis

Náš čtyřčlenný tým ( vždy jeden šikovný zástupce z ročníku na prvním stupni – Linda Rytířová, Ondřej Vraňan, Štěpán Koreň a Barbora Nosková ) se i letos vypravil na dvoudenní vlastivědné klání zvané Vlastík do ZŠ v Tatobitech. Po oba dny všichni malí Vlastíci zodpovědně, a především s velikou chutí, plnili různé úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy, velmi si užili také čtyřhodinovou strategickou hru v přírodě na téma Zachraňme knihu. Protože letošní ročník byl jubilejní, Vlastík slavil desáté výročí, slavili jsme pochopitelně s ním. Byli jsme pozváni na promítání krátkého historického filmu do sférického kina, předali jsme vlastnoručně vyrobený dárek, pomohli jsme oslavenci sníst dort a velikým překvapením byl pro všechny noční narozeninový ohňostroj. Po dobrodružné noci strávené v tatobitské škole na děti čekaly druhý den opět další úkoly.Zrádné bakterie napadly totiž během noci naše knihy, které jsme si přivezli s sebou. Bylo nutné vymyslet, vyrobit a přede všemi vyzkoušet antivirové rentgenové boxy. Naši malí Vlastíci vše výborně zvládli, žádných úkolů se nezalekli, pracovali a soutěžili čestně. Patří jim všem pochvala. Panu řediteli tatobitské školy i celému týmu, který mu soutěž pomáhal připravit, velmi děkujeme za vlídné přijetí i za skvělé zážitky.