AKTUALITY

Informace z družiny

Kateřina Kerdová | 30.8.2017 | Školní družina

Vážení rodiče, dne 4. 9. 2017 bude ranní družina od 6:30, po vyučování bude odpolední družina do 16:30. Děti nemají oběd.

Od 5. 9. 2017 bude školní družina v obvyklém provozu. Těší nás, že je o naši školní družinu veliký zájem. Bohužel, kapacita školní družiny je již naplněna a není možné přijmout další zájemce. Do školní družiny byli přijati všichni přihlášení kromě již oslovených 10 žáků.

OTEVÍRÁNÍ ŠKOLY: Ranní školní družina je v provozu od 6:30 do 7:30 pouze pro přihlášené žáky. Je nutné zazvonit na zvonek: DRUŽINA PŘÍZEMÍ Od 7:30 do 7:55 jsou dveře otevřené pro všechny a není potřeba zvonit. V 7:55 se škola zamyká a je nutné zazvonit na příslušnou třídu.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ: Z důvodu zvýšené bezpečnosti Vás žádáme, abyste na své děti čekali pouze u šaten. Děti můžete vyzvednout v: 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, od 15:30 do 16:30. Zazvoňte na příslušné oddělení školní družiny nebo na třídu a vyčkejte u šaten na příchod svého dítěte.

Respektujte prosím odchodové časy a nenarušujte činnost školní družiny.