AKTUALITY

Kavárnička pro rodiče

Jana Pekařová | 26.9.2017 | 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, Projekty, Výchovný poradce

V úterní podvečer dne 26. 9. se sešli ve školním klubu rodiče žáků 8. a 9. tříd. Konalo se zde setkání s paní Jetelovou z Úřadu práce v Semilech, která příchozí seznámila s nabízenými obory pro žáky, kteří se budou rozhodovat „kam dál“. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře, rodiče se ptali a zjišťovali, jaké možnosti jsou a ve kterých oborech najdou žáci lépe uplatnění na trhu práce.

Akce v rámci výzvy Šablony pro ZŠ byla realizovány v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003573 „Společně to zvládneme.“