AKTUALITY

Další setkání parlamentu

Marcela Matějcová | 31.10.2017 | Školní parlament

Na zasedání parlamentu jsme probrali tři základní témata. Prvním tématem byla školní jídelna, shodli jsme se, že stravování u nás ve škole je jedno z nejlepších v Turnově. Dále jsme si připomněli akci, která se bude brzy konat – jedná se o akci LASKAVEC, kdy budeme vybírat oblečení, hračky apod. pro potřebné. Informace předají zástupci parlamentu ve třídách i na nástěnce. Vše jsme zakončili pohovořením o nezvonění. Na základě dotazníku ve škole jsme zjistili, že nově příchozím žákům nijak nevadí, když nezvoní, ale starší žáci jsou proti absenci zvonění.

parlament ZŠ Skálova, sepsaly Lenka Zikudová a Andrea Ouvínová