AKTUALITY

Beseda s Policií ČR

Marcela Matějcová | 14.11.2017 | 8. A, 8. B, Metodik prevence

Žáci osmých ročníků absolvovali besedu se zaměstnanci Policie ČR. Dozvěděli se informace o právní zodpovědnosti v různých věkových obdobích, o kyberšikaně a zneužívání návykových látek. Probrali i aktuální problémy z oblasti sociálně patologických jevů.