AKTUALITY

Oborové dny? Někteří žáci už začali…

Jana Pekařová | 7.12.2017 | Oborové dny

Oficiálně začínají oborové dny 20. prosince, ale některé skupiny využily odstávky elektrického proudu ve škole již na konci listopadu a vyrazily do terénu! A kam?

V úterý 28. 11. „dřevaři“ v rámci oborových dnů navštívili Pilu Plátek v Turnově. 15 žáků si pilu podrobně prohlédlo a vyslechlo poutavou a poučnou přednášku pana Procházky o lesním hospodářství, dřevinách a řezivu. Před Vánocemi bude následovat zkoušení různých vlastností dřeva a práce na výrobku ze dřeva.  Aleš Drahoňovský

Skupina „automotive“ vyrazila do Kamaxu, kde žáci společně zjistili, jak se vyrábí bezpečnostní šrouby pro automobilový průmysl, do jakých států je firma dodává a co všechno firma zajišťuje. Michal Loukota

Skupina žáků „novinářů“ se vydala na turnovskou radnici, kde trávila svůj první odborový den s tiskovou mluvčí Turnova Annou Šupíkovou. S tiskovou mluvčí se sešli v malé zasedací místnosti. Žáci se chtěli dozvědět, co všechno tisková mluvčí musí zvládat a jestli by je taková práce v budoucnu zajímala. Děti si den užily, protože tisková mluvčí byla velmi milá a ochotná. Lucie Moudrá a Michaela Resslerová