AKTUALITY

Nevídané úspěchy vypravěčů!

Edita Brožková | 7.4.2018 | Český jazyk, Soutěže

3. dubna proběhla v Turnově v městské knihovně přehlídka ve vyprávění „Čteme všichni,  vypráví jen někdo“. Sešlo se téměř sedmdesát vypravěčů. Naši žáci si odnesli krásná ocenění.

Soutěžilo se v 5 kategoriích.
1. místo získala Aneta Ulrychová (2.A) a Linda Rytířová (3.A).
2. místo obdrželi Klára J andová (6.A), Alena Vrbatová (6.A), Petr Koudela (7.B) a Jakub Mikolášek (5.A).
3. místo získali Michaela Mikysková (2.A), Tomáš Černý (3.A), Štěpán Koreň (5.A) a Lucie Cidlinská (5.A).

Čestná uznání obdrželi Valerie Francová (2.A), Jan Strašík (3.A) a Eliška Krámská (5.B).

Cenu za vlastní text si odnesly Anna Hozdecká (5.B) a Anna Zdena Mikulová (6.A).

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.