AKTUALITY

www.inkluzevpraxi.cz

Michal Loukota | 10.4.2018 | Projekty

V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi byly spuštěny nové webové stránky pro pedagogy, rodiče a veřejnou správu www.inkluzevpraxi.cz. Naleznete zde kontakty na Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, aktuální termíny informačních seminářů, přehledně uspořádané informace k legislativě a systému podpůrných opatření, rozhovory s odborníky nebo příklady dobré praxe. Podívat se můžete také na školy zapojené do projektu, které čerpají vzdělávací a profesní podporu. Pokud rádi diskutujete a sdílíte informace na sociálních sítích, přihlaste se do stejnojmenné facebookové skupiny. Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015, je spolufinancován EU.

Leták centra podpory společného vzdělávání