AKTUALITY

Březen a duben v 5. A

Edita Brožková | 3.5.2018 | 5. A

V březnu jsme se od pana Koťátka dozvěděli, jak nebezpečné je kouření.

15. března jsme si vyrobili dřevěnou velikonoční klapačku v Kamenářském domě.

Šest žáků ze třídy úspěšně napsalo školní kolo Pythagoriády, nejvíce bodů získali Štěpán a Jenda.

22. března se Štěpán, Kuba a Lucka zúčastnili okresního kola v Dětské recitaci v Semilech. Štěpán si odvezl čestné uznání, Kuba 1. místo a Lucka 3. místo a oba postoupili do krajského kola v Liberci, kde 14. dubna Kuba stanul na 3. místě a Lucka získala diplom za úspěšnou recitaci.

3. dubna šest žáků přednášelo na vypravěčské soutěži v Turnově. Kuba, Lucka a Štěpán postoupili do okresního kola.

10. dubna jsme si zopakovali pravidla třídění odpadu a 20. dubna jsme vyrazili uklidit okolí školy a autobusové nádraží.

27. dubna jsme podnikli úžasnou exkurzi do Kutné Hory.

Dále si můžete prohlédnout několik fotografií z hodin přírodovědy a výtvarné výchovy.