AKTUALITY

Hejného matematika v Kavárničce pro rodiče

Jana Pekařová | 11.5.2018 | Matematika, Projekty

Ve čtvrtek 10. května se konala další „Kavárnička pro rodiče“, která se tentokrát dotýkala výuky matematiky na 2. stupni Hejného metodou. Učitelky matematiky Petra Jágrová a Iveta Šéfrová zasvětily příchozí velmi prakticky do této metody – účastníci si vše vyzkoušeli na vlastní kůži.

Akce byla realizována v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003573 „Společně to zvládneme.“