AKTUALITY

Čteme všichni, vypráví jen někdo…

Edita Brožková | 18.5.2018 | Český jazyk, Soutěže

15.května se čtrnáct žáků naší školy zúčastnilo regionálního kola přehlídky v umění vyprávět v Semilech. Soutěžili ve čtyřech kategoriích.

V kategorii A získal 3. místo Tomáš Černý (3. A) a čestné uznání Aneta Ulrychová (2.A). V kategorii B/1 vybojoval 1. místo Štěpán Koreň (5. A). Petr Koudela (7.B) obdržel 2. místo v kategorii C.

Čestná uznání za vlastní text porota udělila Anně Hozdecké (5. A) a Anně Zdeně Mikulové (6. A).

Všem vypravěčům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.