AKTUALITY

Přírodovědná exkurze 6. A a 6. B

Regina Suchardová | 31.5.2018 | 6. A, 6. B, Přírodopis

V úterý odjely třídy 6. A a 6. B na přírodovědnou exkurzi do Prahy. Navštívily planetárium, kde zhlédly pořad „Vesmír blízký a vzdálený“. Druhým cílem byl mořský svět v Praze, kde se žáci prostřednictvím průvodcovské služby seznámili s vybranými živočichy či vybranou problematikou týkající se moří a oceánů.