AKTUALITY

Den dětí na Alešovce

Jaroslava Holasová | 3.6.2018 | 1. stupeň, Školní parlament

1.června dostaly naše děti v Alešovce dárek v podobě her a soutěží, které se konaly na školní zahradě a v blízkém okolí. Děti ze školního parlamentu společně s páťáky pro ně připravily přes 20 stanovišť, na kterých děti plnily úkoly a sportovaly. Jako odměnu si pak všichni mohli vybrat cenu (přívěsky, sešity, pastelky,………). Všechny atrakce spojovalo téma Cestování časem.
Dětem ze Skálovky tak patří velký dík za to, že se jim podařilo rozzářit oči těch nejmenších.