Aktuality

Lovy beze zbraní

23. června 2018 | Petra Jágrová |

I letos jsme podnikli výpravu do okolí naší školy, abychom se podívali, jaké druhy hmyzu zde žijí. Prohlédli jsme zídky, zvedali kameny, prozkoumali břehy náhonu a louku u autobusového nádraží. Naše pátrací akce měla veliký úspěch! Udivilo nás, kolik různé „havěti“ je možné najít na tak malém území. Viděli jsme krásně zbarvené motýlice, ulovili chrousta, srpici a mandelinku, našli stínky a páskovky a spoustu dalších drobných živočichů. Vše, co jsme ulovili, jsme po prohlédnutí vrátili zpět do přírody.