AKTUALITY

Fitness Dance 2019

Růžena Fialová | 11.2.2019 | Soutěže, Tělesná výchova

Den před pololetním vysvědčením 30. 1. 2019 se naše škola zúčastnila v hale TJ soutěže „Fitness Dance 2018/2019“. Nejprve naši školu navštívili lektoři Taneční a pohybové školy Ilma a naučili žáky v hodinách TV danou sestavu pro rok 2018/2019. Po té bylo na žácích dle zájmu utvořit v ročníku či třídě 8 a více členné skupiny, které si pod vedením učitelů TV nacvičily soutěžní choreografie. Do soutěže se nakonec za naši školu přihlásila jedna skupina z 9AB, jedna ze 7ABC a dvě z 6ABC. Jednotlivá družstva získávala za svá umístění v ročníku body, které se započítávaly do soutěže škol. V těsném souboji jsme vybojovali krásné 1. místo. Děti si odnesly nejen medaile a diplomy, ale i věcné ceny a pro školu.
Tímto děkujeme Taneční a pohybové škole a Libereckému kraji za krásnou a ojedinělou soutěž, kde žáci mohou ukázat nejen svou kondiční vybavenost, ale i estetické a rytmické dovednosti.