AKTUALITY

ZŠ Skálova nabízí pro žáky mnoho aktivit zcela zdarma!

Michal Loukota | 8.3.2019 | Projekty

ZŠ Skálova po ukončení projektu v rámci “šablon pro ZŠ” navazuje projektem Společně to zvládneme II, který přinese další nabídku aktivit nejenom pro žáky školy, ale také pro rodiče či učitele.

“Se šablonami máme velmi dobré zkušenosti, díky nabízeným aktivitám se škola otevřela jak veřejnosti v rámci Kavárniček pro rodiče, tak žákům díky nabízenému doučování a klubům. Učitelé zase těžili ze vzájemných hospitací, sdílení nových metod a návštěv jiných škol, proto jsme se rozhodli pokračovat,” sděluje ředitel školy Michal Loukota.

A v čem bude tento projekt jiný? Michal Loukota vysvětluje: “Princip zůstává stejný, některé aktivity se budou odlišovat, ale cíl je stejný – chceme nabídnout další možnosti vzdělávání pro naše žáky, otevřít ověřené metody vzdělávání mezi učiteli navzájem, sdílet, motivovat a inspirovat…a samozřejmě nezapomínáme ani na rodiče – od září opět nabídneme oblíbené “kavárničky” se zajímavými tématy.”

Pro žáky se tak nabízí možnost – kromě klasických doučování různých předmětů učiteli naší školy – účastnit se klubů s různým zaměřením. “Již nyní probíhají nebo budou probíhat kluby logiky a deskových her, čtenářské kluby, kluby angličtiny či badatelské kluby,” popisuje nabídku žákům ZŠ Skálova a ZŠ Alešova ředitel školy.

Projekt nabídne také další vzdělávání pro učitele, mnoho z nich se zúčastní oblíbených letních škol se zaměřením na rozvoj matematické či čtenářské gramotnosti, někteří prohloubí své dovednosti v cizím jazyce, jiní rozvinou své mentorské schopnosti. Je na co se těšit!

Aktivity v rámci výzvy Šablony II pro ZŠ jsou realizovány v rámci projektu Společně to zvládneme II s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011207.