AKTUALITY

Naši vypravěči úspěšní!

Ivana Procházková | 3.4.2019 | Český jazyk, Soutěže

V úterý 2. dubna proběhl v turnovské knihovně 16. ročník soutěžní přehlídky Čteme všichni, vypráví jen někdo. Zúčastnilo se přes 60 žáků a studentů, rozděleni byli podle věku do pěti kategorií. Vystoupení hodnotila odborná porota, které předsedala známá spisovatelka Hana Marie Körnerová. Naši žáci si vedli skvěle. V kategorii B1 se umístili na 2. místě David Havlišta, na 3. Linda Houšková a Tomáš Černý, čestné uznání dostali Michaela Cidlinská, Valerie Francová, Michaela Mikysková, Jan Strašík a Aneta Ulrychová. V kategorii B2 si odnesli diplomy za 1. místo Alena Vrbatová, za 3. Josef Koudela, cenu za vlastní text Anna Zdena Mikulová. V kategorii C porota potěšila 2. místem Petra Koudelu, cenou za vlastní text Kláru Jandovou a čestným uznáním Nikolu Koškovou. Všem vypravěčům za pěkná vystoupení děkujeme.