AKTUALITY

Talentové zkoušky do sportovní přípravy 6. tříd

Aleš Drahoňovský | 10.4.2019 | Sportovní příprava

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY SPORTOVCE Z 5. TŘÍD DO NAŠÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 23. DUBNA OD 14 HODIN NA STADIONU LUDVÍKA DAŇKA. NÁHRADNÍ TERMÍN JE STANOVEN NA 16. KVĚTNA OD 14.00.

Žáci se sportovní přípravou budou mít rozšířenu výuku TV na 6 hodin týdně od 6. ročníku (není to na úkor ostatních předmětů). Cílem výuky bude všestranný rozvoj duševní i fyzické stránky dítěte. Nadstavbové hodiny TV jsou vedeny učiteli tělesné výchovy a trenéry atletického, florbalového, volejbalového  a basketbalového klubu, případně dalších sportů.

Na sportovní přípravu nemůže být přijat žák/yně se sníženou známkou z chování. Žákům s vyznamenáním škola přispívá na sportovní soustředění. V rámci výuky se snažíme o co nejpestřejší rozvoj pohybových dovedností Vašich dětí. Kromě atletiky, florbalu, volejbalu a basketbalu se děti seznámí s velkou spoustou her, se základy raftingu, horolezectví, orientačního běhu, cyklistiky, bruslení a podobných aktivit.

Absolventi naší sportovní přípravy patří dlouhodobě k pilířům turnovské atletiky a dalších turnovských sportů, vzorně reprezentují naši školu. Jen namátkou – v roce 2007 starší žáci vyhráli celostátní finále Poháru českého rozhlasu, v roce 2015 skončily starší žákyně v celostátním finále Poháru rozhlasu 8. Žáci sportovních tříd pravidelně vozí medaile z Mistrovství ČR. Mezi nedávné absolventy patří například současní reprezentanti ČR Michaela Mlejnková (volejbal), Adam Sebastian Helcelet, Michal Brož a Josef Egrt (všichni atletika).

Leták – talentové zkoušky do sportovní přípravy