AKTUALITY

Volnočasový klub hravě

Michal Loukota | 11.4.2019 | Projekty

Opět jsme požádali Liberecký kraj o dotaci z programu na podporu volnočasových aktivit pro náš volnočasový klub, který je hojně využíván žáky prvního i druhého stupně. Z rozpočtu Libereckého kraje jsme na mzdové a ostatní náklady obdrželi částku 49 000 Kč. Finance budou použity na dofinancování mzdy pracovnic zajišťující chod klubu a také na nákup nových knih. Jsme rádi, že můžeme tuto službu našim žákům poskytnout.