AKTUALITY

Čtenáři ze 4. A v knihovně

Radka Žáčková | 13.4.2019 | 4. A, Český jazyk, Projekty

U NÁS RÁDI ČTEME! A ŽÁCI ZE 4. A JSOU TOHO ŽIVÝM DŮKAZEM!
Vybaveni pracovním listem, vyrazili náruživí čtenáři ze 4.A v rámci čtenářského klubu do pobočky Městská knihovna Antonína Marka Turnov v budově nádraží. Vyzkoušeli si, jaký mají odhad na počet knížek v této pobočce, pokusili se tento svůj odhad doplnit o přesný počet výtisků u ochotné paní knihovnice. Prozkoumali, podle čeho a jak je nabídka knížek uspořádána. Měli možnost užít si čas čtením vybraného titulu. Někteří si založili výpůjční kartičku a ihned si některou z knížek odnesli nadšeně domů. Mnohé z čtenářů již ale paní knihovnice zná jménem, jsou jejími pravidelnými návštěvníky.
Čas, který mezi regály zaplněnými příběhy z celého světa strávili, utekl velmi rychle.
Návrh dětí na opětovnou návštěvu knihovny přijala paní učitelka ochotně. Příště ale pracovní list se zajímavými úkoly vytvoří samy děti. Prý bude obsahovat jen málo úkolů, aby zbylo více času na čtení.