AKTUALITY

Začít spolu v 5. třídách

Šárka Sedláčková | 14.4.2019 | 5. A, 5. B

Páté ročníky pokračují i v letošním školním roce v programu Začít spolu. Prvky této inovativní metody vedou žáky k samostatnosti a odpovědnosti za své vzdělávání. Učí se komunikovat, řešit problémy ve skupině, vzájemně si pomáhat… a nedílnou součástí je i slovní hodnocení a zpětná vazba. Věnovali jsme se již tématům: Hory a řeky ČR, 100 let republiky, Naši bratia (Slovenská republika) a První pomoc. Poslední plánovaná centra se budou v květnu věnovat druhé světové válce…