AKTUALITY

Příběhy našich sousedů i v naší škole

Jitka Koreňová | 22.4.2019 | Dějepis

Naše škola se stejně jako vloni zapojila do projektu společnosti Post Bellum – Paměť národa – Příběhy našich sousedů.Tato společnost se snaží uchovat vzpomínky pamětníků, které ovlivnily totalitní režimy: nacismus a komunismus. Vzpomínku pamětníka zpracovává vždy jeden tým žáků osmého ročníku. Naši žáci si stejně jako vloni vybrali zpracování pomocí audionahrávky. Pamětníka zpovídali, jeho vyprávění zazanamenali na nahrávací zařízení. Nahrávku dále sestříhali. Jejich úkolem je také sepsat pamětníkův životopis a pořídit fotodokumentaci. Výsledky své práce budou prezentovat na závěrečném večeru, který se bude konat na konci května. A co všechno se žáci při své práci na projektu naučili? Naučili se naslouchat vyprávění starší generace, ke které možná v běžném životě tak blízko nemají. Zaujali je jejich vzpomínky, pochopili dějinné události v souvislostech, dozvěděli se, jak významné události prožívali lidé na Turnovsku a co všechno museli prožít. Zjistili, jak krásné je jejich bezstarostné dětství…..a jistě ještě mnohem více.
Fotky se týkají naší pamětnice Květoslavy Wodzikové – její tatínek vlastnil továrnu Bartoň (dnes Šroubárna) a byl to mimo jiné vynálezce automatické pračky.