AKTUALITY

Vlastivěda prakticky…

Šárka Sedláčková | 27.5.2019 | 5. A, 5. B, Dějepis

Protože se vlastivědu nechceme učit jen v lavicích, vyrazily třídy 5.A a 5.B do terénu. Na exkurzi v Kutné Hoře si na vlastní oči žáci prohlédli gotický chrám svaté Barbory, patronky horníků, kde se pokochali zlatem zdobenými varhany. Abychom si dokázali představit těžkou robotu horníků, sestoupali jsme také do dolů a prošli se úzkými štolami. Obdivovali jsme horníky, kteří se v těchto stísněných prostorách pohybovali…