AKTUALITY

Předprázdninové info z družiny

Kateřina Kerdová | 18.6.2019 | Školní družina

  • 28. 6. 2019 – VYSVĚDČENÍ

  • Školní družina (družinový klub) funguje v klasickém provozu 6:30 – 7:30 a dále po skončení vysvědčení do 16:30.

  • Družina bude v budově základní školy nebo na zahradě u školy.

  • Na ZŠ Alešova nebude oběd, děti potřebují jídlo a pití na celý den.

  • Pokud mají jít děti po vysvědčení samy domů, musí to mít napsané na lístku, který odevzdají vychovatelce.

  • Vzhledem k hezkému počasí mohou být školní družina i družinový klub odpoledne po 15 hodině na zahradě u základní školy. Než pojedete (půjdete) k budově školní družiny, podívejte se, prosím, zda nejsme na zahradě. Neplatí 18. 6. 2019 – budeme v budově školní družiny.

  • Žádám ty, kteří ještě neodevzdali přihlášky do školní družiny nebo družinového klubu, aby tak učinili do 21. 6. 2019.

  • V družinovém klubu jsou stále volná místa. Pokud jste přihlášku do družinového klubu neobdrželi, jsou k dispozici v přízemí v kabinetě u učitelek nebo mne kontaktujte před edookit