AKTUALITY

Sběr na Alešovce

Jaroslava Holasová | 11.7.2019 | 1. stupeň

Červen je měsícem výletů a těšení na prázdniny, ale také měsícem zakončení různých soutěží….
I letos byly odměněny děti, které se umístily na 1. – 3. místě. Ceny dětem předali pan ředitel Loukota a p. učitelka Žáčková.
Poděkování za účast v soutěžích patří všem „sběračům“!!!