AKTUALITY

Vzdělávání i o prázdninách

Jana Pekařová | 22.8.2019 | Projekty

Rozvíjíme naši školu, rozvíjíme i sami sebe…

Na sklonku letních prázdnin se některé kolegyně vypravily na letní školy…Anna Cimbálová na letní školu RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení a Šárka Sedláčková, Marcela Matějcová a Vlaďka Váňová Šídová na letní školu v rámci projektu Podpora práce učitelů.

Doufáme, že nám kolegyně předají spoustu svých postřehů!