AKTUALITY

Petr Koudela v Celostátní kolem dějepisné olympiády v Olomouci

Jitka Koreňová | 26.8.2019 | Dějepis

Ve dnech 20. – 24. května jsem se zúčastnil celostátního kola dějepisné olympiády, které se konalo v Olomouci. Téma znělo: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb cesty jako tepny civilizace.“
Byli jsme ubytováni v hotelu, ze kterého byl pěkný výhled na město.
V pondělí bylo slavnostní zahájení, po kterém jsme se vydali na komentovanou prohlídku Olomoucí.
Viděl jsem mnoho krásných památek, např. Chrám sv. Václava či Sloup Nejsvětější Trojice. Také jsem viděl mnoho kašen (např. kašna Tritonů, Neptunova kašna). Po prohlídce města jsme ještě hodinu jezdili historickou tramvají.
V úterý jsme v posluchárně filozofické fakulty univerzity Palackého obhajovali své písemné práce, potom jsme měli program v Pevnosti poznání ( olomoucké science centrum).
Ve středu byl celodenní výlet, jeli jsme na zámek Kunín a do technického muzea v Kopřivnici. Cestou jsme viděli dvě technické památky spojené s cestováním- Jezernické viadukty a Slavíčský tunel. Po muzeu v Kopřivnici následoval rozchod v Novém Jičíně.
Ve čtvrtek se psal závěrečný test, byl docela těžký. Po obědě následovala prohlídka vlastivědného muzea s průvodcem. Poté jsme měli dvouhodinový rozchod, mohli jsme si jít kam jsme chtěli. Já jsem si ještě jednou prošel historické centrum Olomouce, protože v pondělí jsem si nestačil vše pořádně prohlédnout.
V pátek bylo slavnostní vyhlášení, kterému předcházela prohlídka arcibiskupského paláce. Samotné vyhlášení se konalo ve slavnostní dvoraně arcibiskupského paláce.
Celou soutěž jsem si užil, získal jsem nové znalosti a zážitky.

Petr Koudela