AKTUALITY

Školení asistentů pedagoga u nás ve škole

Jana Pekařová | 15.9.2019 | Projekty

Víte, že na naší škole působí celkem 11 asistentů pedagoga (AP) ? A i oni se průběžně vzdělávají. Tentokrát společně s lektorem Karlem Bártou řešili postavení AP ve vyučování, jeho roli a vztah se žáky a učiteli. Diskutovali o problémech, které mohou nastat… Mimo jiné Karel Bárta zdůraznil, že cílem intenzivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga je začlenění žáka do hlavního vzdělávacího proudu, a také cíl, aby každý dosáhl svého maxima. Hlavním a důležitým faktorem je spolupráce nejen asistenta s učitelem a konkrétním žákem, ale součinnost všech ostatních aktérů (učitelský sbor, ředitel, ostatní žáci…). Akce proběhla v rámci projektu MAP II.