AKTUALITY

Den stromů v družině

Mirka Cirklová | 29.10.2019 | Školní družina

Družina 2.C a 2.A se na tento svátek připravovala. Postupně se k nám přidala všechna další oddělení. Stromy jsme kreslili, vyráběli, stavěli města se zelení, tvořili zvířátka z kaštanů. Seznámili jsme se s kůrovcem a katastrofou, kterou způsobil. Posílali jsme stromům pozitivní energii cvičením.  Adélka nám vyprávěla o práci svého tatínka v lese. Starší spolužák a další zájemci nám pak připravili krátké přednášky o  tajemstvích listů, o pomocníčcích a o správném chování, když si vyjdeme do lesa.
Celorepublikový Den za obnovu lesa, který se konal  v sobotu 19. 10. 2019 přilákal přilákal velké množství lidí, kteří po celém Česku vysazovali lesy s novou druhovou skladbou. Ta by měla lépe odolávat kůrovcovým kalamitám. Takové akce se také zúčastnila jedna naše žákyně, která nám pak krásně vyprávěla a názorně nakreslila, jak se sázení provádí.