AKTUALITY

Dvě zajímavá setkání

Michal Loukota | 19.11.2019 | Dějepis, Projekty, Zeměpis

V minulém „revolučním“ týdnu se u nás ve škole uskutečnila dvě zajímavá setkání…

5. třídy měly v rámci projektu Podnikavost do škol, jehož nositelem je Schola Empirica, přednášku a besedu o Zambii se studentem ze Zambie, který získal v ČR stipendium a studuje zde lékařskou fakultu. Děti si to užily a měly spoustu zajímavých a zvídavých dotazů.

V rámci projektu Příběhů bezpráví se u nás uskutečnila beseda s pamětníkem nedávné totality. Děkujeme Karlu Šírkovi za vyprávění.