AKTUALITY

Informace ze školní družiny

Kateřina Kerdová | 26.5.2020 | Školní družina

Vratka peněz
Ve svém Edookitu najdete tuto zprávu s odkazy na elektronické přihlášky a formulář na vrácení peněz.

Aktuálně budeme vracet školné za družinu i klub za měsíce duben – červen. Školné se bude vracet bezhotovostně na váš účet. 
U těch, kteří platili na účet, platbu dohledáme, případně se ozveme konkrétním lidem. 
Žádáme ty, kteří platili hotově, aby odeslali formulář, kde vyplní číslo účtu na vrácení peněz.  
Pokud někdo nemá bankovní účet, bude možné převzít částku v hotovosti. Toto bude možné jen v odůvodněných případech, vzhledem ke všem opatřením preferujeme vrácení částky na účet. 
Mějte prosím strpení, dohledání plateb bude chvíli trvat. Samozřejmě pokud nastane nějaký problém, přijde Vám jiná částka, nepřijdou peníze atd., tak napište na Edookit vedoucí vychovatelce Kerdové.

Přihlašování do školní družiny či družinového klubu: 
Vzhledem ke stávajícím opatřením, bude přihlašování probíhat prostřednictvím elektronické přihlášky. Přihlášky je nutné poslat do 7. 6. 2020.

Informace k přihlašování najdete v příloze, dále v příloze najdete upravený Vnitřní řád školní družiny a upravený Vnitřní řád družinového klubu. Upozorňuji zejména na zvýšení částky za ranní družinu celkem 500 Kč (50 Kč měsíčně) a na pozdní vyzvedávání žáků ze školní družiny (družinového klubu), za které může vzniknout podmínečné, až úplné vyloučení ze školní družiny či družinového klubu.

  • budoucí 2. třídy – se mohou přihlašovat do školní družiny
  • budoucí 3. třídy – mohou odeslat přihlášku do školní družiny i družinového klubu, o přijetí se rozhodne dle kritérií. 
  • budoucí 4. třídy – se mohou přihlašovat pouze do družinového klubu

Družinový klub (3. a 4. třídy):

Pokud máte zájem o to, aby byl družinový klub otevřen a vaše dítě jej mohlo navštěvovat, vyplňte prosím přihlášku do družinového klubu. Potřebujeme zjistit zájem. 
O otevření družinového klubu není stále rozhodnuto. Družinový klub není školní družina a je nadstandardní záležitost. Aktuálně řešíme projekt, který by mohl klub financovat. Žádáme vás, abyste vyplnili, zda máte zájem o družinový klub. O výši poplatku za družinový klub, v případě jeho otevření, se teprve rozhodne dle zájmu rodičů a úspěchu projektu. Je možné, že nebude poplatek žádný či jako u ŠD, ale také může být vyšší, než v minulém roce. Proto přidávám info, jak to bylo v loňském roce: „Poplatek za družinový klub činí 500 Kč za každý měsíc. Celkem 5000 Kč za školní rok. Vybírá se čtvrtletně. 2000 Kč za září, říjen, listopad, prosinec musí být zaplaceno do konce září. 1500 Kč za leden, únor, březen musí být zaplaceno do konce ledna. 1500 Kč za duben, květen, červen musí být zaplaceno do konce dubna. Ranní DK je v ceně odpoledního DK.“

Vše ještě řešíme, pokud se teď do klubu přihlásíte a konečné podmínky vám nebudou vyhovovat, je samozřejmě možné přihlášku zrušit. 

O přijetí či nepřijetí do družiny či klubu a jak to bude s družinovým klubem, vás budeme informovat koncem června.

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád družinového klubu

Přihlašování 2020/2021