AKTUALITY

Společně ve volnočasovém klubu II

Michal Loukota | 9.7.2020 | Projekty

Opět jsme požádali Liberecký kraj o dotaci z programu na podporu volnočasových aktivit pro náš volnočasový klub, který je hojně využíván žáky prvního i druhého stupně. Z rozpočtu Libereckého kraje jsme na mzdové a ostatní náklady obdrželi částku 20 000 Kč. Finance budou použity na dofinancování mzdy pracovnic zajišťující chod klubu a také na nákup nových knih. Letošní provoz byl narušen koronavirovou krizí, proto je i dotace nižší, než v minulých letech. Jsme rádi, že můžeme tuto službu našim žákům poskytnout.