AKTUALITY

Informace k začátku školní družiny

Mirka Cirklová | 27.8.2020 | Školní družina

Družina v prvním týdnu školy pro děti od druhých tříd (Alešovka)

Ranní družina bude v úterý 1. 9. otevřena od 6.30 do 7.30 hod. Zvoňte prosím na třídu – Akvárium. Platí to i pro děti přihlášené do družinového klubu.
Odpolední družina včetně klubu:
První den – 1. 9. budeme pouze v budově a na zahradě ZŠ Alešova do 16.30 hodin. Zvoňte prosím na třídu – Akvárium. Dále od středy do pátku se druháci po vyučování stěhují do družin na budovu OHS (Integrovka). Po obědě budou v 11.45 hod. Na vycházce budeme od 13. hod. do 14.30 hod. V dalších dnech bude Klub fungovat již pravidelně pro starší děti od 13. hod.  do 15.30 na Alešovce a družina do 16.30 hod. na Integrovce.

Oddělená družina pro prvňáčky bude fungovat pravidelně na OHS (Integrovka) od 2. 9.

Ranní družina probíhá od 6.30 do 7.30. Zvoňte prosím na družinu č. 319. Pokud půjde Vaše dítě do odpolední družiny už první den – 1. 9., tak bude na OHS (Integrovce) k vyzvednutí v příslušných třídách nebo aktuálního rozpisu do 11.45 hod. Pak budou děti předány do společné družiny v ZŠ Alešova. Zvoňte tam na třídu Akvárium nebo tam děti  při pěkném počasí uvidíte na zahradě. Od středy do pátku budou děti k vyzvednutí  na OHS (Integrovka) vždy před obědem do 11.45 hod. Pak přecházejí na oběd na ZŠ Alešova a zde budou zhruba do 12.30 hod.. Odtud se přesunou zpět na Integrovku. Vycházka od 13.00 do 14.30 hod., pak budou na OHS (Integrovce) děti k vyzvednutí do půl páté.

Prosím, posílejte do školy pouze zdravé děti. Děkujeme.

Mirka Cirklová, vedoucí vychovatelka