Aktuality

Fungování školy v době covidové

29. srpna 2020 | Michal Loukota |

INFORMACE O FUNGOVÁNÍ ŠKOLY SE BUDOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT v závislosti na epidemiologické situaci

 • od 5. 10. je o HV zakázaný zpěv, TV na 2. stupni je možná pouze ve venkovních prostorách
 • od 18. 9. jsou na 2. stupni povinné roušky ve všech prostorách, tedy i ve třídách, prvního stupně se to netýká (tam platí i nadále roušky pouze ve společných prostorách)
 • od 10. 9. jsou zavedeny roušky ve všech vnitřních, společných prostorách školy
 • prohlášení o bezinfekčnosti není vyžadováno, žák však musí do školy přijít zdravý, tedy bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku, hlavy apod.), nemocné děti nemůžeme převzít, pokud se onemocnění vyskytne v průběhu výuky, bude informován zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte a kontaktování praktického lékaře
 • ve škole budou zvýšená hygienické opatření – dezinfekce rukou
 • žádáme o sdělení (třídnímu učiteli) aktuálních kontaktů na zákonné zástupce, případně do zaměstnání a další osobu, která by mohla žáka vyzvednout v případě, že rodič nemůže
 • vstup zákonných zástupců do školy: ve výjimečných případech (mimo třídních schůzek), ZŠ Alešova – rodiče do školy nevstupují, v případě prvňáčků na Integrovce pouze první týden
 • pokud je to možné, doporučujeme rodičům vyzvedávání dětí ze školní družiny v 15:30 s koncem jednotlivých oddělení – minimalizace promíchávání skupin
 • v případě distanční výuky mají žáci povinnost se distančně vzdělávat – pokud by nastalo u třídy, více tříd, či celé školy, zákonní zástupci budou o systému distanční výuky na naší škole zevrubně informováni
 • úplata za vzdělávání a stravování: pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí, pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu
 • v září se budeme soustředit na opakování klíčového učiva z minulého školního roku s cílem srovnání rozdílů mezi žáky vzniklých koronavirovou krizí – Rozplánování výuky v září a pilíře roku 2020/2021
 • realizaci školních akcí budeme zvažovat dle aktuální epidemiologické situace