Aktuality

Fungování školy v době covidové

29. srpna 2020 | Michal Loukota |

INFORMACE O FUNGOVÁNÍ ŠKOLY SE BUDOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT v závislosti na nařízení vlády a epidemiologické situaci

 • od 17. 5. se vrací všichni žáci bez rotace, ruší se i homogenita skupin, neinvazivní antigenní testování, formou samoodběru 1x týdně pro všechny, roušky venku ne, uvnitř ano
 • od 3. 5. se vrací 2. stupeň formou rotace, za podmínky testování 2x týdně (platí informace níže), organizace viz Edookit, pravidla pro návrat žáků
 • od 12. 4. se vrací 1. stupeň formou rotace, za podmínky neinvazivního samotestování 2x týdně, organizace tříd viz Edookit, více informací ZDE
 • od 1. 3. se uzavírají i 1. a 2. třídy (celá škola je na distanční výuce), včetně družiny, školní jídelna funguje, výdej pro žáky na Skálovce 11:30 – 12:00, výdej na Alešovce 11:00 – 11:30 – pouze do jednorázových obalů, nutné předem kontaktovat školní jídelnu na 481 321 795 nebo na petra.hrdlickova@zsskalova.cz, individuální konzultace/pedagogické intervence možné jsou
 • od 4. 1. 2021 jdou do školy pouze 1. a 2. třídy (školní družina funguje), ostatní žáci jsou doma na povinné distanční výuce, individuální konzultace/pedagogické intervence možné jsou, školní jídelna nabízí možnost odběru žákovských obědů do jednorázových obalů od 12:00 do 12:30 ve Skálově ulici, od 13:00 do 13:30 v Alešově ulici – nutné předem kontaktovat školní jídelnu na 481 321 795 nebo na petra.hrdlickova@zsskalova.cz
 • dotazník na zpětnou vazbu k distanční výuce
 • od 18. 12. je tělocvična školy do odvolání uzavřena
 • informace k ošetřovnému
 • když bude třída v karanténě: kontaktovat Vás bude třídní učitelka, platformy pro distanční výuku jsou Edookit a Google, distanční výuka (on-line, off-line) je povinná, o upraveném rozvrhu jste informováni dopředu – změny vidíte v Edookitu, omlouvání probíhá klasicky dle školního řádu, zaměřujeme se na formativní hodnocení
 • od 5. 10. je o HV zakázaný zpěv, TV na 2. stupni je možná pouze ve venkovních prostorách formou vycházky
 • od 18. 9. jsou na 2. stupni povinné roušky ve všech prostorách, tedy i ve třídách, prvního stupně se to netýká (tam platí i nadále roušky pouze ve společných prostorách)
 • od 10. 9. jsou zavedeny roušky ve všech vnitřních, společných prostorách školy
 • žák musí do školy přijít zdravý, tedy bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku, hlavy apod.), nemocné děti nemůžeme převzít, pokud se onemocnění vyskytne v průběhu výuky, bude informován zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte a kontaktování praktického lékaře
 • ve škole jsou zvýšená hygienické opatření – 3 R
 • vstup zákonných zástupců do školy: ve výjimečných případech (mimo třídních schůzek)
 • pokud je to možné, doporučujeme rodičům vyzvedávání dětí ze školní družiny v 15:30 s koncem jednotlivých oddělení – minimalizace promíchávání skupin
 • v případě distanční výuky mají žáci povinnost se distančně vzdělávat – pokud by nastalo u třídy, více tříd, či celé školy, zákonní zástupci budou o systému distanční výuky na naší škole zevrubně informováni
 • úplata za vzdělávání a stravování: pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí, pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu
 • v září se budeme soustředit na opakování klíčového učiva z minulého školního roku s cílem srovnání rozdílů mezi žáky vzniklých koronavirovou krizí – Rozplánování výuky v září a pilíře roku 2020/2021

Stupně opatření ve školství

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.

Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.