AKTUALITY

Fungování školy v době covidové

Michal Loukota | 29.8.2020 | Nezařazené

INFORMACE O FUNGOVÁNÍ ŠKOLY SE BUDOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT v závislosti na nařízení vlády a epidemiologické situaci

  • od 18. 11. je do odvolání z provozních důvodů uzavřena školní jídelna, obědy mají zatím zajištěny 1. a 2. třídy
  • 22. a 29. 11. se uskuteční povinné antigenní testování ve školách, testovat se bude i nadále každé pondělí
  • více informací k testování ZDE
  • ve společných prostorách (mimo třídy) jsou povinné roušky
  • žák musí do školy přijít zdravý, tedy bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku, hlavy apod.), nemocné děti nemůžeme převzít, pokud se onemocnění vyskytne v průběhu výuky, bude informován zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte a kontaktování praktického lékaře
  • ve škole platí zvýšená hygienické opatření – 3 R
  • v případě distanční výuky mají žáci povinnost se distančně vzdělávat – pokud by nastalo u třídy, více tříd, či celé školy, zákonní zástupci budou o systému distanční výuky na naší škole zevrubně informováni
  • úplata za vzdělávání a stravování: pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí, pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu
  • v září se budeme soustředit na opakování klíčového učiva z minulého školního roku s cílem srovnání rozdílů mezi žáky vzniklých koronavirovou krizí

Vyjádření MŠMT k dezinformacím

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.

Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.