AKTUALITY

4. B putovala po památkách…

Kamila Hejlíková | 16.9.2020 | 4. B

Putování mělo 4 zástavky a děti během putovaní plnily úkoly. První zastávka byla na náměstí Českého ráje, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o původu budov kolem náměstí, navštívili jsme i kostel sv. Františka. Pote jsme pokračovali k Synagoze Turnov, kde děti rozdělené do skupin plnily první kvíz. Třetí zastávkou byly Rývovy sady s ukázkou chovu dravých ptáků a děti doslova hltaly každé slovo pana sokolníka. Putování končilo na Dlaskově statku, kde děti plnily poslední kvíz a pochutnaly si na opečených buřtech. Vítězné družstvo bylo ve složení: Max Chellenyak, Dominik Polyak, Eliška Švajdová, Tomas Trieu a Adam Vávra…