AKTUALITY

Souostroví knih

Šárka Sedláčková | 8.10.2020 | 7. B, Český jazyk, Projekty

Jak seznámit žáky s novými knihami? Tuto otázku jsme si položily na začátku projektu Zkoumavé čtení, protože jsme díky němu získaly řadu krásných knih. Přišel nápad rozdělit knihy podle žánru a obsahu do 17 ostrovů, které jako celek vytvořily souostroví knih.

Na začátku dílny čtení byli žáci rozděleni do dvou skupin. První skupina si vybírala z nabídnutých knih a následně je tematicky přiřazovala k ostrovům (např. ostrov historie, cestování, životopisů osobností, boj dobra a zla atd.). Druhá skupina si vybrala ostrov nejdříve a následně volila z nabídnutých knih.

Při dílně čtení dostali za úkol zhodnotit, zda správně propojili ostrov s knihou. Při vzájemném sdílení došli k poznání, že některé tituly knih se tematicky jako ostrovy spojují. Byly jsme nadšené, jak žáci reagovali a se zájmem a pozorně si navzájem naslouchali. Pro všechny bylo překvapením, jak zajímavým může být ostrov poezie a lásky…

V reflexi dílny čtení se žáci postavili k těm ostrovům, které by rádi navštívili. Turisticky nejnavštěvovanějším ostrovem se stal ostrov sci-fi, fantasy a hororu, na druhé příčce se umístil ostrov lásky, třetí místo obsadil ostrov příběhy o nás.

Díky projektu Zkoumavé čtení mohou aktivity Městské knihovny Turnov a ZŠ Skálova v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti i nadále pokračovat. Považujeme tuto spolupráci za velmi přínosnou a těší nás.

Eva Kordová, knihovnice MěK Turnov, Šárka Sedláčková, učitelka ZŠ Skálova