AKTUALITY

Karel Jaromír Erben distančně

Šárka Sedláčková | 1.2.2021 | Český jazyk

Jak udělat projekt v distanční výuce? Zeptejte se sedmáků! Věnovali se více než dva týdny Karlu Jaromíru Erbenovi. Ve výtvarné výchově zhlédli film Kytice a následně vytvořili komiks vybrané balady. Během hodin češtiny si procvičili čtenářskou gramotnost a seznámili se nejen s životem tohoto velikána, ale ve skupinách na Jamboardu prozkoumávali i rozdíl mezi poezií a prózou, epikou a lyrikou. Téma viny a trestu odhalili v baladě Polednice, zabývali se i druhem rýmu. Své poznatky nakonec shrnuli v alfa boxu a životabásni. 

Chcete-li si prohlédnout jejich povedená dílka, mrkněte do přiložených fotografií. A kdybyste se nudili, můžete si třeba v kruhu rodinném vyzkoušet Kahoot! a zjistit, co vše si o něm ještě pamatujete.  

Šárka Sedláčková a Oldřiška Korcová