AKTUALITY

Obejdi ČR, 1. stupeň, závěr

Oldřiška Korcová | 4.5.2021 | 1. stupeň, Tělesná výchova

Moji milí, byli jste úžasní!

Moc nás těší, kolik z vás se do naší KROKOVÉ VÝZVY zapojilo. Vážíme si všech pozitivních reakcí i kreativních úkolů, které se objevily v dalších vyučovacích předmětech.

Losování o ceny pro třídy, které došly do cíle do 30 dnů, proběhne v nejbližší době!

Tento týden do cíle přichází třída 3.C, kterou velice podporovala nejen paní učitelka třídní, ale i pan asistent, jehož výkony byly pokaždé velice nadstandardní! Gratulujeme!

Pár z vás je ještě na cestě a mně je skoro líto, že už vás nebudu doprovázet. Ale můžete dál pokračovat sami nebo za podpory TU. Konečně jsme začali chodit také do školy a nyní budou v popředí zase jiné věci, ale hýbat se, sportovat je opravdu důležité. Takže CHOĎTE DÁL!

Uvádím počet zbývajících kroků, pro party, které jsou ještě na cestě:

1.B – zbývá pouze 281 593 kroků, takže levou zadní

3.B – zbývá 430 687 kroků – s jednou svačinou na pohodu a ještě si zatančíte

5.B – zbývá 924 193 kroků – s velkou svačinou a čokoládou

2.C – zbývá ještě 1 184 576 kroků – navíc gumové medvídky a čokolády XXL

2.B – zbývá ještě 1 960 368 kroků – přelepit puchýře a naplánovat zastávky v cukrárnách

1.C – no…ještě zbývá 2 369 798 kroků – bude to makačka

Naprosto o vás nepochybuji!