Aktuality

Obejdi ČR, 2. stupeň, závěr

04. května 2021 | Oldřiška Korcová |

Moji milí, byli jste úžasní!

Moc nás těší, kolik z vás se do naší KROKOVÉ VÝZVY zapojilo. Vážíme si všech pozitivních reakcí i kreativních úkolů, které se objevily v dalších vyučovacích předmětech.

Losování o ceny pro třídy, které došly do cíle do 30 dnů, proběhne v nejbližší době!

Tento týden do cíle přichází třída 8.B, která měla velice pilnou vůdkyni – svou třídní učitelku. Gratulujeme!

Pár z vás je ještě na cestě a mně je skoro líto, že už vás nebudu doprovázet. Ale můžete dál pokračovat sami nebo za podpory TU. Konečně jsme začali chodit také do školy a nyní budou v popředí zase jiné věci, ale hýbat se, sportovat je opravdu důležité. Takže CHOĎTE DÁL!

Uvádím počet zbývajících kroků, pro party, které jsou ještě na cestě:

6.B – zbývá pouze 146 977 kroků, takže levou zadní

7.A – zbývá 600 464 – s jednou svačinou na pohodu

7.C – zbývá 629 240 – se svačinou a kouskem čokolády

8.C – zbývá 787 373 – se svačinou a tabulkou čokolády

6.A – zbývá 808 634 – navíc gumové medvídky a přelepit puchýře

9.C – no…ještě zbývá 1 226 576 – asi se zastávkou v cukrárně

9.A – tady si ještě máknete: 2 692 274

Naprosto o vás nepochybuji! Těším se, že budeme vídat teď hlavně naživo!