AKTUALITY

Zrněnky se sedmáky…

Soňa Primásková | 5.10.2021 | 7. B, 7. C, Přírodopis

Zrněnky, které porůstají kůru většiny stromů, jsme zkoumali se 7.C v městském parku. Krásné počasí konce září nám umožnilo zkoumat tyto jednobuněčné řasy přímo v terénu. 
Opět jsme si potvrdili, že nejlepší biologická laboratoř je příroda sama. V našem zkoumání nás trochu limitovaly naše mikroskopy, které nám neumožňují zvětšení, které bychom si přáli, ale i tak jsme viděli to podstatné.