AKTUALITY

9. A v knihovně…

Lucie Zoulová | 13.10.2021 | 9. A, Český jazyk

Po návratu z harmonizačního pobytu navštívili žáci 9. A Městskou knihovnu Antonína Marka. Paní knihovnice Adéla Prádlerová pro nás připravila dvouhodinovou dílnu čtení zaměřenou na opakování literárních druhů a žánrů. Nejprve se žáci dozvěděli základní informace o městské knihovně a jaké povinnosti mají knihovny vůči svým klientům. Poté jsme úspěšně zavzpomínali, jaké máme literární druhy. Na základě obálky vybrané knížky se žáci rozdělili do skupin podle daných žánrů (fantasy, sci-fi, horor, dívčí romány, detektivky, dobrodružné příběhy, historické příběhy, humor v literatuře). Společně jsme si připomněli znaky příslušných žánrů. Žáci se do svých knížek začetli a měli za úkol vyhledat v textu alespoň tři úryvky, které dokládají příslušnost knihy ke zvolenému žánru. Všichni žáci si za svým výběrem žánru stáli a svou volbu obhájili. Ke každému žánru jsme si poté přečetli vybrané úryvky a pojmenovali, které znaky se v nich objevují. Nakonec se žáci dozvěděli, jakým způsobem jsou na půjčovně řazeny knížky a své knihy na základě těchto pokynů vrátili na jejich místo. Děkujeme paní knihovnici za pěknou dílnu čtení.