AKTUALITY

Trochu jiná matematika v 2. B

Jana Jenčovská | 23.10.2021 | 2. B, Matematika

Tak trochu jiná matematika proběhla v minulém týdnu ve třídě 2.B. Děti měly za úkol najít co nejvíce osově souměrných předmětů. Svou domněnku poté ověřit s kamarády. A zjistit, jak moc byl jejich odhad přesný. A protože je podzim, zaměřili jsme se na přírodniny kolem nás. Hlavně listy, byly velkou inspirací. Jejich žilky nám v odhadování velmi pomohly. Během výtvarné výchovy jsme listy rozstřihli a snažili jsme se co nejpřesněji zachytit jejich druhé části.