AKTUALITY

Chronogramy v 6. D

Anežka Smutná | 14.12.2021 | 6. D, Matematika

Chronogram je text, v němž je skrytý letopočet. Když sečtete římské číslice, které jsou v chronogramu zvýrazněné, získáte letopočet, ke kterému se chronogram váže.  Šesťáci se po seznámení s římskými číslicemi vypravili rozluštit tři chronogramy na kašně u muzea. Text chronogramu bývá často v latině. Šesťáci pak vytvořili své vlastní chronogramy, byť česky. 

PF: Ivana vedla Xenii do Města Mělník za Irským saXofonistou.